submit


वेबसाइट छ एक अद्वितीय परियोजना जहाँ सबै प्रत्येक अन्य मोबाइल फोन मा सीधा देखि को साइट । यस मामला मा, आफ्नो नम्बर रहनेछ लुकेको सम्म तपाईं चयन साझेदारी गर्न यो समयमा संचार । आफ्नो साथी सक्छ तपाईं प्रतिक्रिया र जवाफ तपाईं प्राप्त एसएमएस मार्फत आफ्नो कोठा भनेर फोन संकेत जब पठाउन एसएमएस. तपाईं जारी गर्न पत्राचार पहिले नै आफ्नो देखि मोबाइल फोन बस पठाएर एक सन्देश जवाफ छ । यस भित्र गर्न सकिन्छ पछि तपाईं प्रतिक्रिया गर्न एक पाठ देखि आफ्नो फोन मा आफ्नो वाहक पठाउन सक्छ एक चेतावनी संकेत जो. सहमति गर्न एक एसएमएस पठाउन छ, जवाफ को अपरेटर गरेको प्रश्न पठाएर उहाँलाई एक सन्देश फिर्ता

About