submit


पाउन मदत गर्न केटी संग च्याट भावनाहरु. पाउन मदत गर्न केटी संग भेट एक राम्रो केटी मा, कुरा खेले, शहर मा. तर यो द्वारा थियो एक अभागी, प्रत्यक्ष जडान भाँचिएको छ । यहाँ तथ्य हो: नाम गरेको र जीवन मा, उहाँले देखिन्छ सोह्र वर्ष पुरानो, मा बसे बनी कान सेतो, त्यसपछि राखे, काले- चश्मा संग बसे ल्याप्टप, लामो कपाल, खरानी रङ, खैरो-खैरो, छ, एक आकर्षक मुस्कान भूगोल. कहिल्यै व्यवस्थित पत्ता लगाउन । एक पटक त्यहाँ थियो एक ब्रेक को जडान, यो संभावना छ कि मोडेम प्रयोग. माइनस धेरै को लिग राम्रो, म तपाईंलाई विश्वास

About